Tietoturvakäytäntö

Tämä tietosuojaseloste selittää miten SH-Maalaus (y-tunnus 2103924-6) käsittelee henkilötietoja, EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaan. SH-Maalaus on vastuussa henkilötietojen käsittelystä toiminnassaan.

Mitä henkilötietoja käsitellään

SH-Maalaus käsittelee henkilötietoja, jotka välitetään suoraan tai epäsuorasti yhteydenoton, asiakas- tai toimittajasuhteen tai verkkosivuvierailun myötä. Kyseessä on useimmiten henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. IP-osoitetta, laitetietoa, alustaa, kieliasetusta, maantieteellistä ja demografista asennoitumista voidaan myös käsitellä. Tietoja verkkosivuston käyttötavasta kerätään evästeiden avulla, lisätietoja varten katso evästekäytäntömme.

Mihin henkilötiedot käytetään

Me käsittelemme henkilötietoja lähinnä asiakassuhteiden ja toimitussuhteiden ylläpitämiseksi, yhteydenottojen hoitamiseksi esimerkiksi tiedusteluja varten ja lainsäädännön noudattamista varten. Tietoja käsitellään myös markkinointi-, myynti- ja tilastotarkoituksiin, muun muassa toiminnan valvontaa ja kehittämistä varten. Meidän käsittelemät henkilötiedot noudattavat yhtä tai useampaa edellä mainituista tarkoituksista. Käsittelylle tulee olla laillinen peruste, kuten suostumus, sopimus tai lakisääteinen velvoite. Ainoastaan tiettyyn tarkoitukseen tarvittavia henkilötietoja käsitellään.

Kenen kanssa jaamme henkilötietoja

SH-Maalaus saattaa jakaa tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa valvotuissa muodoissa, jotta tietojasi käsitellään turvallisesti. Nämä kolmannet osapuolet voivat olla toimittajia. Tietoja ei myydä eikä jaeta ilman perusteita.

Missä henkilötietoja käsitellään

Me käsittelemme henkilötietoja ainoastaan EU/EES:n sisällä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

SH-Maalaus säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin niitä tarvitaan voidaksemme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan, ja niin kauan kuin tietoja tulee säilyttää säilytysaikojen ja muiden lainmukaisten käyttötarkoitusten mukaan, kuten kirjanpito.

Miten henkilötietoja suojataan

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisilla teknisillä ja käytönnön turvatoimilla. Pääsyä rajoitetaan esimerkiksi siten, että ainoastaan tarvitsevat henkilöt pääsevät tietoihin sisäänkirjautumisen kautta.

Oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita SH-Maalaus sinusta käsittelee, ja mahdollisuus oikaista tiedot, mikäli ne ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää tulla poistetuksi järjestelmästämme, jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne kerättiin. Joissakin tapauksissa lainsäädäntö voi vaatia, että tieto jää, esimerkiksi kirjanpito- tai verotarkoituksiin, jolloin tietoja voidaan rajoittaa olemaan käytettävissä ainoastaan näihin tarkoituksiin. Mikäli tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli koet, että emme ole noudattaneet sovellettavaa tietosuojasäännöstöä. Katso alla olevat yhteystiedot koskien henkilötietojesi käsittelyä meillä.

Yhteystiedot

Kysymykset koskien SH-Maalauksen henkilötietoselostetta osoitetaan seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: sven.hallmark@shmaleri.fi

Copyright © 2020 SH-Måleri AB